ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

AKTUALIZACI přihlašovacích údajů k internetovému přístupu je nutné provést v kanceláři školní jídelny.


vedoucí školní jídelny: Simona Zedková 


  • školní jídelna nabízí možnost výběru obědů ze dvou nabídek:
  • elektronická objednávka obědů; jídelníček
    Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.
  • První den neplánované přítomnosti žáka v základní škola se považuje za pobyt ve škole. Strava je žákovi poskytována za sníženou cenu.

 

 

Od 1. března 2013 dochází ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně.


Mateřská školka

Děti 3 – 6 let                 33,- Kč

Děti nad 6 let                37,- Kč

Polodenní děti               26,- Kč

Základní škola

Žáci 7 – 10 let               22,- Kč

Žáci 11 – 14 let             24,- Kč

Žáci nad 15 let              26,- Kč

Cizí strávníci

výdej do jídlonosičů     58,- Kč

výdej na talíř                 60,- Kč


platba obědů převodem:

  • ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY:  4200203767/6800 od 1.10.2009
  • VARIABILNÍ SYMBOL:              RODNÉ ČÍSLO/EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA  

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing