ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

AŠSK ČR

Asociace Školních Sportovních Klubů je od roku 1994 organizátorem školních soutěžích na základních a středních školách.

Organizačně – základní jednotkou jsou Školní sportovní kluby, Okresní rady, Krajské rady a celorepubliková rada sídlící v Praze. Nejvyšším orgánem je sjezd.

 

Školní sportovní klub při ZŠ Mandysova

Organizuje sportovní kroužky na ZŠ Mandysova.

Cílem je ke sportu přilákat dvě kategorie dětí. První skupinu tvoří děti z prvního stupně, zde je zaměření kroužků motivační = cílem je seznámit děti se základy sportu a umožnit jim pokračovat ve sportovních klubech. Přímý přechod je např. do florbalového oddílu FbC Hradec Králové, jehož přípravka a část mládežnických týmů trénuje v tělocvičně ZŠ Mandysova. Nabízeny jsou kroužky:

Florbal pro děti v MŠ

Florbal a míčové hry pro děti z 1. a 2. tříd

Míčové hry pro děti z 3. – 5.tříd – průprava pro volejbal a basketbal

Aerobik pro děti z 1. a 2.(3.)tříd

Stolní tenis pro děti z 2. – 5.tříd

Druhou kategorií jsou děti, které z různých důvodů nezamířily do sportovních oddílů. Kroužek by měl nabídnout alespoň základní pohybovou aktivitu. Nabízeny jsou kroužky:

Florbal pro děti z 6. – 9.tříd

Stolní tenis pro děti z 5. – 9.tříd

Aerobik pro děti ze 3. – 9.tříd

 

ŠSK při ZŠ Mandysova je jedním z pilířů kladného vztahu ZŠ ke sportu. Další pilíře jsou 3 hodiny Tv v 6.třídách a od školního roku 2017/18 nově otevřený projekt organizovaného sportování v družinách.

Kroužky vedou učitelé ZŠ, externí vedení má roky kroužek aerobiku.

p.uč.Martin Hušek – vyučující Tv a trenér florbalu licence B

p.uč.Iva Němečková – vyučující 1.stupně

Barbora Václavíková – cvičitelka aerobiku

Cena je 300Kč za pololetí.

ŠSK NEMÁ UZAVŘENO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, toto rozhodnutí vyšlo z hlasování rodičů, pojištění by výrazným způsobem navýšilo cenu kroužků.

 

Budoucnost

Zvažujeme podruhé vstoupit do projektu AŠSK ČR – Centra sportu. Projekt přináší „pro školy“ velmi zajímavé finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek. S sebou nese i určité povinnosti – Vás rodičů a malých sportovců by se týkala povinnost stát se členy AŠSK = vyplnit kartu člena ŠSK (členem by se stalo každé dítě, které by navštěvovalo kroužek ŠSK).

  

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing